Miks teha meie teste

Tööl mitteproduktiivse käitumise test mõõdab/kirjeldab töötaja käitumisi, mis kahjustavad teiste töötajate tööd ja organisatsiooni. Statistiliselt olulised (N=173) p<0.05) negatiivsed seosed töö tulemuslikkusega: kohatu käitumine (r= -0.33), kiusamine (r= -0.28), valetamine (r= -0.23) jne.

Professionaali nartsissistliku käitumise test mõõdab/kirjeldab töötaja liigset enesekesksust, isekust, eneseimetlust, edevust, empaatia vähesust jms. Seos töö tulemuslikkusega nõrk (N=677).

Tehnostressi test mõõdab/kirjeldab tööstressi põhjustavaid tehnikaga seotud stressorid. Statistiliselt oluline (N=623; p<0.05) negatiivne seos töö tulemuslikkusega (r= -0.23).

Tehnofoobia ja tehnofiilia test mõõdab/kirjeldab töötaja põhjendamatut hirmu või liigset entusiasmi uute tehnoloogiate, tehniliste vahendite, eriti arvutite suhtes. Seos töö tulemuslikkusega nõrk (N=625, r=0.19).

Presenteeismi ja absenteeismi testmõõdab/kirjeldab töölt puudumist ja tööl viibimist, kuid mitte vajaliku töö tegemist. Statistiliselt oluline (N=297; p<0.05) negatiivne seos töö tulemuslikkusega: absenteism (r= -0.35) ja presenteism (r= -0.12); töölt puudumise kultuur (r= -0.33).