Tööstressi test (Occupational Stress Indicator OSI-2)© 1997, AS PE Konsult.

Mõõdab ja kirjeldab: töörahulolu (töö sisu ja töö organiseerimisega); töötaja füüsilist ja psühholoogilist heaolu; tööstressoreid: töö tempo, suhted tööl, töö/kodu tasakaal, juhi rollid, isiklik vastutus, tunnustatus, organisatsiooni psühho-kliimat; stressiga toimetulekut tööalast kontroll-keset (internaalsust, eksternaalsust).

Töö- ja pereelu konflikt (Work-Family conflict Scale)© 2005, AS PE Konsult 

Mõõdab ja kirjeldab kolme faktorit: aeg (töö segab pereelu või pereelu segab tööd); stress(töö segab pereelu või pereelu segab tööd); käitumine (töö segab pereelu või pereelu segab tööd).

Juhtimisstiili indikaator (MSI)© 1997, AS PE Konsult 

Igal juhil on oma juhtimisstiil! Milline on Sinu juhtimisstiil?
Mõõdab ja kirjeldab: nelja klassikalist juhtimisstiili – autokraat, demokraat, “rahvamees” ehk semu ning “las minna” juhtimisstiili. Ükski juhtimisstiil ei ole ei hea ega halb, vaid rohkem või vähem situatsioonile vastav.

TASUTA KOROONA stressifaktorite test. Uued ja ootamatud tingimused loovad alati stressi. Koroona viirusega seotud uudne situatsiooni tekitab uutmoodi sressoreid. Tööalaselt ja siklikus elus. Mis on need faktorid, mis sellises olukorras tekitavad kõige rohkem? Kas need on ületanud tervistkahjustava piiri? Testis on 30 küsimust ja aega läheb kõige rohkem 10 minutit. Test aitab välja tuua varjatud stressoreid ja stressitaset. On oluline pöörata neile tähelepanu ja tegeleda iseenda heaoluga. Ettevõttel aga aitab tulevikuks luua raamistikku, mis aitaks leevendada hajajuhtimisega seotud ootamatuid olukordi.