Keegi meist ei ole nii tark kui me kõik koos /Jaapani vanasõna/

PE Konsult on koolitus- ja konsultatsioonifirma, mis on loodud 1996. aastal. Oma töös oleme püüdnud ühendada teoreetilise mõtte ameerikaliku pragmatismi ja euroopaliku kaasaegse käsitlusviisiga. Meile on oluline õnnlik ja rahulolev töötaja, turvaline töökeskkond ja pidev usalduslik dialoog tööandja ja töötaja vahel. Kahekümne aasta jooksul on läbinud meie täiendõppe kursuseid üle 20 000 kliendi. Alates 2007. aastast pakume oma klientidele teaduslikult valideeritud psühhomeetrilisi teste internetpõhiselt. Tänaseks on testimise võimalust kasutanud üle 55 000 kliendi. Teste on kasutatud mitmel eesmärgil – iseendast paremaks arusaamiseks või erinevateks personaliuuringuteks ning personalivalikuks.

PE Konsult on registreeritud (reg. nr. 0049; mtr.mkm.ee) mittemeditsiinilise töötervishoiu teenuse osutaja: Ergonoomiateenused (Occupational ergonomic services) – töökeskkonna füsioloogiliste ja psühho- loogiliste ohutegurite väljaselgitamine riskianalüüsi käigus ning nende võimaliku mõju hindamine töötaja tervisele; Tööpsühholoogiateenused (Occupational psychology services) – tööandja psühholoogiline nõustamine, sealhulgas nõustamine tööstressi vähendamiseks, töötaja psühholoogiline nõustamine.

Porf. emer. Mare Teichmann on omandanud PhD psühholoogias Behterevi psühhoneuroloogia instituudis Leningradis, nüüd Peterburis. Ta on Tallinna Tehnikaülikooli tööstuspsühholoogia instituudi psühholoogia õppetooli looja. Täna on ta emeriitprofessor. Ta on mitme professionaalse nõukogu ja nõukoja liige, sealhulgas WHO Eesti Elukvaliteedi Keskuse, EAWOP ja Eesti Töö- ja Organisatsioonipsühholoogia Assotsiatsiooni esimees ning valitud Eesti esindaja Euroopa töö- ja organisatsioonipsühholoogia (ENOP) võrgustik. Ta on Euroopa Töö ja organisatsioonipsühholoogia arenduskomisjoni liige (EFPA), tööpsühholoogi kutsestandardi töörühma liige, personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamise valdkonna (OSKA) eksperdikogu liige, e-õppelahenduste pioneer Eestis. Paralleelselt akadeemilise tööga on ta praktikas rakendanud teadusel põhinevaid teadmisi ja psühholoogilisi meetodeid OÜ PE Konsult tegevjuhina.