PE KonsultPakume psühhosotsiaalsete ohutegurite uuringuks OPSTI testi (skreeningtesti), mis on spetsiaalselt kohandatud seaduses loetletud psühhosotsiaalsete ohutegurite kaardistamiseks.
Testi abil: (1) saab psühhosotsiaalseid ohutegureid mõõta; (2) iga töötaja saab elektrooniliselt individuaalse tagasiside iseenda töökeskkonna psühhosotsiaalsetest ohuteguritest; (3) töötaja saab võrrelda enda testi tulemust Eesti keskmise tulemusega; (4) saab hinnata psühhosotsiaalsete ohutegurite taset organisatsioonis ja võimalusi psühhosotsiaalsete ohuteguritega toimetulekuks.

PE Konsult AS on koolitus- ja konsultatsioonifirma, mis on loodud 1996. aastal. Oma töös oleme püüdnud ühendada teoreetilise mõtte ameerikaliku pragmatismi ja euroopaliku kaasaegse käsitlusviisiga.

PE Konsult on registreeritud (reg. nr. 0049; mtr.mkm.ee) mittemeditsiinilise töötervishoiu teenuse osutaja: Ergonoomiateenused (Occupational ergonomic services) - töökeskkonna füsioloogiliste ja psühho- loogiliste ohutegurite väljaselgitamine riskianalüüsi käigus ning nende võimaliku mõju hindamine töötaja tervisele; Tööpsühholoogiateenused (Occupational psychology services) - tööandja psühholoogiline nõustamine, sealhulgas nõustamine tööstressi vähendamiseks, töötaja psühholoogiline nõustamine.

Kahekümne aasta jooksul on läbinud meie täiendõppe kursuseid ligi 18 000 klienti. Alates 2007. aastast pakume oma klientidele teaduslikult valideeritud psühhomeetrilisi teste via Internet. Tänaseks on testimise võimalust kasutanud üle 50 000 kliendi. Teste on kasutatud mitmel eesmärgil - iseendast paremaks arusaamiseks või erinevateks personaliuuringuteks või personalivalikuks.


Pakume oma klientidele mitmeid teenuseid:
Töö analüüsi
Kompetentsi-põhiseid täiendkoolitusi,
peamiselt nn "pehmete oskuste" valdkonnas,
post-magistriprogramme töö- ja organisatsioonipsühholoogia
mitmetes valdkondades, EuroPsy praktika juhendamist
Digiõpet
Stressi Kliiniku teenuseid
Elukvaliteedi Keskuse teenuseid
Psühhomeetrilisi test nii personaliuuringuks kui personalivalikuks

Meie seisukohti testidest väljendavad kõige paremini
järgmised mõtteterad:
Whatever exists at all exists in some amount
(Edward L. Thorndike, 1918)
Anything that exists in amount can be measured
(William A. McCall, 1939)
Finding the solution is easy; it's identifying the problem that's difficult (Albert Einstein)

Eduka Eesti Ettevõtte tunnistus
e-mail: pe@pekonsult.ee