AS PE Konsult pakub oma klientidele professionaalselt teostatud töö analüüse ja töö kirjeldusi. 

Töö analüüs on meetod, mis kirjeldab tööd ja/või töötaja oskuseid, tegevusi jms, on vajalikud selle töö edukaks tegemiseks (Spector, 2012). Kõigepealt tuleb otsustada, mis on esmatähtis, kas “Inimese sobitumine tööga või vastupidi – töö sobitamine inimesega” (Arnold, Cooper, Robertson, 2010). Sõltuvalt sellest otsusest saab valida informatsiooni kogumiseks vastavaid töö analüüsi tehnikaid – kas tööle-suunatud või inimesele-suunatud tehnikad.

Tööle-suunatud töö analüüs sisaldab informatsiooni tööülesannetest ja töökohustustest, mida töötajal tuleb täita. Inimesele-suunatud töö analüüs sisaldab informatsiooni KSAO-dest, mida töötaja peab omama selleks, et antud tööd edukalt teha (KSAO = K- knowledge, S – skills, A – abilities, O – other characteristics tähendab inglisekeelset lühendit töötaja teadmistest, oskustest, võimetest ja teistest omadustest).

Töö kirjeldus on nimekiri ülesannetest, funktsioonidest ja kohustustest, mida töötaja peab antud ametikohal töötades edukalt täitma ning selleks vajalikest oskustest. Töö kirjeldus võib olla lihtsalt kompetentside (pädevuste) nimekiri, kuid enamasti on töö kirjeldused keerulisemad, kuhu peale kompetentside on lisatud töötajale esitatavad nõuded hariduse ja oskuste osas ning orienteeruv töötasu. 
Näiteks võib töö analüüs sisaldada järgmist informatsiooni: 

Tööülesanded 
Töövahendid ja kasutatavad tehnoloogiad 
Teadmised 
Oskused 
Võimed 
Peamised tegevused 
Huvid 
Töö stiil 
Tööväärtused 
Töötasu, boonused 
Haridus, täiendõppe vajadus

Huvi korral võtke ühendust. Läbirääkimistel lepime kokku kuivõrd detailset või üldist töö kirjeldust on vaja, missugused on eritingimused jms.