Mis teeb ühest organisatsioonist unistuste tööandja? Miks töötajate laiem kaasamine aitab saavutada midagi palju suuremat? Kuidas sotsiaalsed ja emotsionaalsed oskused aitavad toime tulla muutustega? Millised on väärtuspõhise juhtimise tööriistad? Miks on organisatsioonile olulised väärtused, kultuur, eesmärk ja missioon? Mis on organisatsiooni edukuse mudel ja kuidas seda luua?

Juhi tähtsaim omadus on olla eeskujuks inimesena.

Viimastel aastatel teravalt tunda andnud tööpuuduse taga on tihtipelae organisatsiooni juhtimisel keskendumine finantsilistele näitajatele ja mitte töötajatele. Tänased töötajad on aina nõudlikumad ja üha enam teadlikud sellest, mida nad ise töökeskkonnas saada ja saavutada tahavad. See seab surve alla ka juhid, kes peavad aina rohkem panustama pikemaajaliselt töökeskkonna ja töötaja rahuolu kasvatamisse. Märksõnadeks on saanud töötajate laiem hõlmamine, kaasamine, oskus kuulata ja suhelda, väärtuspõhine juhtimine, juht kui visionäär jne. Kui juht suudab viia töötajateni teadmise, et ilma töötajateta ei ole ettevõtet, siis on töötajate pühendumine tööle kordades suurem ja ettevõtte kordades edukam.

Enamus omanikest ja juhtidest tahab, et nende organisatsioon oleks edukas.

Edu eeldab muudatusi, muudatused eeldavad visiooni, visioon eeldab analüüsi, analüüs eeldab loovust, loovusest tuleneb edu ja algab uus ring: edu eeldab muudatusi…

Üsna levinud on olnud praktika, et peamised edukuse näitajad on finantsilised. Viimaste aastate trendid on sundinud organisatsioone aga koondama oma tähelepanu inimressursside juhtimisele pidevate muutuste tingimustes. Aina rohkem keskendutakse töötajakesksetele näitajatele ehk mittefinantsilistele teguritele nagu organisatsioonikultuur, väärtused, töötajate rahulolu, töökeskkond jne. Tugev organisatsioonikultuur on eduka ettevõtte alus. Kõiki vajaminevaid väärtuspõhiseid organisatsioonikultuuri tegureid on võimalik testidega välja selgitada ja moodustada ettevõtte edukuse mudeliks.